Қоғамдық-саяси және ақпараттық-жарнамалық гәзет

Меншік иесі: «САТЫП АЛУ АҚПАРАТ» ЖШС

Мерзімді баспасөз басылымдарын жəне (немесе) ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы №15964-Г куəлігін 15 сәуір 2016 ж ҚР Мəдениет жəне Ақпарат министрлігі Ақпарат жəне мұрағат комитеті берген.

Бас редактор: Тұрсынбеков К.Н

Газет “Алматы Болашақ” АҚ баспаханасында басылды. Алматы қ-сы, Мұқанов к-сі 223В, тел.: 378-42-00.

Жарнама және хабарландыру қабылдау (редакция мекенжайы):

ҚР, индекс: 050002, Алматы қ-сы, Жібек жолы 50, «Квартал» БО, 4 қабат, 404 кеңсе.

Тел: 8 (708) 983-36-71

E-mail: 150240018148@mail.ru

Газет аптасына 5 рет шығады (Дүйсенбі, Сейсенбі, сəрсенбі, бейсенбі, жұма).

Таралым 1 000 дана.